Vml. klooster ‘De Priorij’ Onze Lieve Vrouwe Ten Troon

Scroll
Grobbendronk, België – 8 oktober 2010

De Priorij is een ruïne van het ‘Onze Lieve Vrouwe Ten Troon’ klooster, welke verscholen ligt in het bos tegen de grens van het militair domein van het Britse Leger. Van het kerkje is eigenlijk niets meer over, op wat enkele hoge muren na, en een vermoedelijke crypte, welke zich achter een hek bevind. De overige gebouwen, met name de resten van het voormalige klooster, zijn tegenwoordig privébezit. “Het klooster werd gesticht op het Hof van Grobbendonk op 26 december 1414 door ridder Arnold Van Crayenhem op de plaats die toen Hulsdonk heette, langs de oude weg van Grobbendonk naar Herentals. Het klooster van ‘Den Troon’ was van de Windesheimer-orde.

De Priorij

De Priorij

In 1572 werd de abdij een eerste keer door de Geuzen bezocht en geplunderd. In 1579 werd de priorij totaal verwoest zoals bijna elk gebouw in Grobbendonk. Sindsdien volgde de afbraak stelselmatig. Een brand in 1898 maakte van ‘Den Troon’ de ruïne die er nu is. In 1931 is de kerk aangekocht door Floris Prims die ze in 1950 overdroeg aan het aartsbisdom Mechelen; in 1992 overgedragen aan de gemeente Grobbendonk die het beheer op haar beurt overdroeg aan de natuurvereniging v.z.w. “De IJsvogel”. Deze vereniging begon in 1993 met opgravingen, gevolgd door restauratie van de kerkruïne. De oostvleugel en de zuidelijke afsluitmuur van de kloosterkerk zijn sinds 1978 als monument beschermd. Ook de omgeving van de priorij is beschermd als dorpsgezicht.” Mario heeft er oude entiteiten gezien. Deze waren wel héél erg oud, waarschijnlijk nog van voor onze jaartelling. Waarom deze daar nog altijd rondhangen is ons een raadsel. We hebben helaas geen koor van monniken horen zingen, waarvan wel de geruchten gaan in het dorp.

De Priorij

De Priorij

De Priorij

De Priorij